به گزارش «نود اقتصادی»، حمید حاج‌اسماعیلی، فعال کارگری اظهار داشت: حقوق‌بگیران جمعیت بزرگی از کشور ما را تشکیل می‌دهند که شامل کارگران و کارمندان است. این گروه‌ها هر روز فقیرتر و ضعیف‌تر می‌شوند و تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار می‌گیرند.

وی بیان کرد: زنگ خطر به صدا درآمده و مجلس باید برای این موضوع راهکاری تعیین کند تا قوانین برای تامین و توزیع منابع با محوریت حقوق‌بگیران در کشور تعریف شود. یعنی این امر نیازمند این است که مجلس مرکز آمار را مکلف کند که خط فقر را تعیین کند. 

حاج‌اسماعیلی گفت: مجلس باید تصویب کند مرکز آمار، بخش رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی هر ساله خط فقر را تعیین کنند. این امر جزو وظایف مجلس بوده و تاکنون در این زمینه کوتاهی شده است.

وی افزود: مجلس در این زمینه از خود تعلل نشان داده و به سازمان‌های مسئول فشار نمی‌‌آورد تا خط فقر را تعیین کنند. خط فقر شاخصی است برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در کشور. اگر خط فقر تعیین شود، دستمزدها متناسب با آن تعریف می‌شود. وقتی ما خلاء قانونی داشته باشیم، نمی‌توانیم به درستی تعیین دستمزد کنیم.