اخبار شرکتها-به گزارش روابط عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران، متن تفاهم همکاری سه جانبه بین صندوق ضمانت صادرات، بانک کارآفرین و کنسولگری افتخاری مغولستان در جمهوری اسلامی ایران به امضای سید رضا علیخانی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات، احمد بهاروندی مدیر عامل بانک کار آفرین وآرمان محقق کنسول افتخاری مغولستان در جمهوری اسلامی ایران رسید.

 

این تفاهمنامه در راستای توسعه اقتصادی و ایجاد ساختارها و بستر های لازم به منظور توسعه تجارت فرا منطقه ای بین آسیای مرکزی وشرق آسیا و با تاکید بر توجه ویژه به موقعیت جغرافیایی و ژئوپولیتیک کشور مغولستان به امضاء رسید.

 

بر اساس این تفاهم نامه برقراری روابط با نهادهای مالی کشور مغولستان درخصوص تضمین متقابل و شناسایی یکدیگر در مورد صدور بیمه نامه ها وضمانت نامه های صادراتی، ارائه خدمات مالی وریالی وارزی و قبول تضامین و بیمه نامه های یکدیگر به عنوان وثائق مکفی و قابل قبول در جهت تسهیل در صادرات و واردات کالا وخدمات از ایران به مغولستان وبالعکس و همچنین فراهم نمودن بستر لازم در خصوص سرمایه گذاری در هریک از دو کشورمورد تاکید قرارگرفت .

 

دراین تفاهم نامه تسریع گردید صندوق ضمانت صادرات ایران با همکاری بانک کارآفرین به عنوان بانک منتخب خود در کشور مغولستان، تمام مساعی خود را جهت توسعه تجارت در کشور مغولستان به انجام خواهد رساند.

 

در ادامه صندوق ضمانت صادرات ایران و بانک کار آفرین بطور مشترک Capitron Bank را که از سوی کنسولگری مغولستان به عنوان یکی از بانکهای خوشنام در کشور مغولستان معرفی گردید، انتخاب تا پس از ارزیابی های لازم نسبت به ایجاد روابط کارگزاری، افتتاح حساب و عقد قرارداد اقدام نمایند.

 

دراین تفاهم نامه صندوق ضمانت صادرات ایران و بانک کارآفرین آمادگی خود را جهت تسهیل جریان تجاری و سرمایه گذاری میان دو کشور ایران و مغولستان اعلام می دارند . در همین رابطه صندوق ضمانت نیز آمادگی خود را جهت پوشش اعتبار صادراتی و سرمایه گذاری، اعتبار خریدار ، بیمه مجدد( اتکایی )، صدور ضمانت نامه های متقابل و صدور ضمانت نامه جهت صدور خدمات فنی و مهندسی (ضمانت نامه شرکت در مناقصه، حسن انجام کار و تعهدات و غیره) اعلام نمود .