دکتر ابوالقاسم حکیمی پور، اقتصاددان و فارغ‌التحصیل توسعه از دانشگاه کالیفرنیا در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: یکی از شعارهای مهم آقای رئیسی برای انتخابات مهار تورم بود ولی متاسفانه از زمان آغاز به کار دولت ایشان با وجود این که نقشی در افزایش تورم نداشتند ولی سیاست گذاری پولی کشور را هم برای سامان دادن به این موضوع انتخاب نکردند.

وی بیان کرد: در همه کشورهای دنیا و برای استقرار دولت‌ها انتخاب سیاست‌گذار پولی بر سیاست گذار مالی تقدم دارد. بنابراین متولی نداشتن سیاست گذار پولی در کشور بزرگترین آفت اقتصادی به حساب می‌آید.

حکیمی پور افزود: در ابتدای سال، دولت گذشته تنخواهی از بانک مرکزی گرفته که باز پرداخت آن هنوز تعیین تکلیف نشده است. این تنخواه می‌تواند به افزایش پایه پولی و تورم دامن بزند.

این اقتصاددان گفت: کسری بودجه دولت چیزی در حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان با لایحه‌ای که دولت آقای روحانی تدوین کرده برآورد می‌شود که باید درباره آن تصمیم گیری‌شود. همه این موارد نیاز به انتخاب رئیس جدید بانک مرکزی را بیش از پیش نشان می‌دهد.