به گزارش «نود اقتصادی»، از حسن معتمدی، دکتر محمدهاشم بت شکن، دکتر تیمور رحمانی، محسن پورکیانی و غلامرضا عباسی به عنوان اعضای جدید هیات مدیره این صندوق یاد می شود.

پیشتر، محمدرضا شجاع الدینی، عبدالرحمن ندیمی بوشهری، حسین حبیبی، احمد بدری و دکترابراهیم کاردگر در ترکیب هیات مدیره صندوق ضمانت سپرده‌ها حضور داشتند.

صندوق ضمانت سپرده ها در سال 1392 براساس ماده 95 برنامه پنج ساله پنجم توسعه تاسیس شده است.

اعضای هیأت مدیره این صندوق، با پیشنهاد رییس هیأت امنا و تصویب هیأت امنا و با حکم رییس هیأت امنا، به مدت سه سال منصوب می شوند.

عبدالناصر همتی رییس‌کل بانک مرکزی ریاست هیأت امنای این صندوق را بر عهده دارد.

حسن معتمدی و دکتر محمدهاشم بت شکن دو تن از مدیران با سابقه درحوزه بانکی و بازار سرمایه از اعضای جدید هیات مدیره این صندوق به شمار می روند.

تیمور رحمانی و گویا، غلامرضا عباسی دو عضو دیگر این صندوق هم از  اساتید اقتصاد دانشگاه هستند.

محسن پورکیانی، عضو دیگر هیات مدیره این صندوق، دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی دانشگاه تهران بوده و در حال حاضر مدیرعامل شرکت بیمه البرز است.

گفته می شود که پورکیانی جایگزین دکتر ابراهیم کاردگر در ترکیب هیات مدیره این صندوق شده است.

پورکیانی، قبل از نشستن بر صندلی مدیریت عاملی بیمه البرز، سالها، مدیریت عاملی شرکت بیمه ایران را بر عهده داشت که مهرماه سال قبل از این شرکت بیمه ای جدا شد.

زیان انباشته شرکت بیمه دولتی ایران در خلال سال های 92، 93، 94 ، 95  روندی  افزایشی داشت اما با وجود کاهش اندک آن در سال 96  درنهایت  به رقم  51 هزارو 601  میلیارد ریال رسیده بود.