به گزارش «نود اقتصادی» طی سال‌های اخیر با افزایش نرخ تورم، جهش ارزی، افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن، خوراک و سایر مشکلات معیشتی، خانوارهای زیادی در تامین حداقل‌های معیشت با مشکل مواجه شده‌اند، به‌ طوریکه بر اساس گزارش جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی سال ۱۳۹۸ تعداد مددجویان کمیته امداد با افزایش ۷۸۳هزار و ۵۵۴ نفری از حدود ۴ میلیون و ۸هزار و ۲۲۸ نفر در سال ۱۳۹۷ به ۴ میلیون و ۷۹۱ هزار و ۷۸۲ نفر در سال ۱۳۹۸ رسیده است. به عبارتی دیگر فقط طی سال گذشته تعداد مددجویان جدید کمیته امداد رشد ۱۹/۵ درصدی داشته است.