به گزارش‌ «نود اقتصادی»، احمد اشتیاقی کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: شاخص بورس در وضعیت کنونی به دلیل روند پرشتابی که تجربه کرده است نیاز به اصلاح و استراحت دارد. با توجه به اقبال فعالان بازار نسبت به سرمایه‌گذاری در بورس و نیز حجم ورود نقدینگی به این بازار، اصلاح چندان جدی و شدیدی مانند دفعات گذشته بازار را تهدید نمی‌کند.

وی بیان کرد: بازار در معاملات چند وقت اخیر روند متعادلی را در پیش نگرفته است. به نظر می‌رسد که بهتر باشد تا حدودی از سرعت رشد بازار کاسته شود و شاخص بورس همسو با دیگر بازارها در مسیر رشد قرار گیرد، با توجه به رشدی که اخیرا بازار تجربه کرده است شاخص بورس باید استراحت و اصلاحی را داشته باشد.

احمد اشتیاقی گفت: اکنون دیگر پول‌های خرد و کوچک در بازارهای جایگزین از جایگاهی زیادی برخوردار نیستند. بورس تنها بازاری است که می‌تواند پول‌های خرد را جذب کند؛ افرادی که از بازارهای دیگر جا مانده‌اند اکنون امیدشان برای کسب یک بازدهی معقول به بازار سرمایه است که این موضوع زمینه ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری در این بازار را فراهم کرده است.