به گزارش ‌«نود اقتصادی»، اصغر بالسینی تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: رشد تولید ناخالص داخلی در دو سال اخیر همواره منفی بوده به طوری که این عدد در سال ۱۳۹۷ منفی شش درصد و در سال ۱۳۹۸ منفی شش و هشت دهم درصد بوده است رشد ارزش جاری بازار بورس کشور حدود ۷۰۰ درصد بوده است.

وی بیان کرد: این به آن معناست که به رغم کوچک شدن اقتصاد ایران به دلیل رشد‌های منفی پی در پی، اما بورس به عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی مالی سازی در اقتصاد اعداد اعجاب انگیزی را تجربه کرده است.

بالسینی افزود: در حال حاضر ارزش جاری بورس و فرابورس کشور حدود ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان است که این عدد دو برابر نقدینگی کشور و ۱.۷ برابر تولید ناخالص داخلی است.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی بیان کرد: اگر مقایسه‌ای بین شاخص‌های گسترش ابزار‌های مالی در اقتصاد ایران و سایر کشور‌های پیشرفته و در حال توسعه صورت پذیرد مسائل شگفت انگیزی نمایان میشود. در حال حاضر شاخص ارزش جاری بازار سرمایه به تولید ناخالص داخلی در ایران به رقم بی سابقه ۱۶۰ درصد رسیده است، در حالی که این عدد در آمریکا به عنوان دارنده بزرگترین بازار سرمایه جهان حدود ۱۵۰ درصد در انگلستان، حدود ۱۳۰ درصد و در ژاپن حدود ۱۰۷ درصد می‌باشد. کشور‌های امارات و عربستان حدود ۶۰ درصد، چین و آلمان ۴۵ درصد و ترکیه نیز ۲۰ درصد می‌باشد.