به گزارش «نود اقتصادی»، بهروز شهدایی کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: ابلاغیه اخیر رئیس جمهور مبنی بر عدم اعتراض سازمان مالیاتی به حساب های سنوات گذشته شرکت‌هایی که قصد دارند در سال ۹۹ وارد بورس شوند در مجموع اقدام مثبتی است. حتی دولت می تواند مشوق های دیگری نیز برای حمایت از بنگاه های صنعتی برای ورود به بورس در نظربگیرد.

وی بیان کرد:‌ در این راستا ممکن است برخی شرکت‌ها با نداشتن چارچوب‌های لازم قصد سوء استفاده از این امکان را داشته باشند که نهادهای نظارتی باید در این زمینه چتر نظارتی خود را گسترش دهند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: برای مثال فرض کنید همه شرکت‌های فعال در کشور وارد بورس شوند، در این صورت قطعا فرارهای مالیاتی به حداقل خود می‌رسد که این موضوع نتیجه شفاف سازی در بازار سرمایه است. در این شرایط حتی برخی شرکت‌ها حاضر به پرداخت مالیات بیشتر هستند تا توجه سهامداران را بیشتر به خودشان جلب کرده و از این طریق قیمت سهامشان نیز افزایش یابد.

شهدایی بیان کرد: استفاده از ابزارهای قانونی برای ترغیب شرکت‌ها برای شفاف سازی صورت‌های مالی و مالیاتی یک اقدام مثبت است که باید ورود شرکت‌های جدید به بورس با این هدف انجام ‌شود.