«نود اقتصادی»-دکتر سینا عنایت الهی، تحلیلگر بازار سرمایه: هدف از تخصیص سهام عدالت اشاعه فرهنگ سهامداری و تقسیم دارایی و ثروت دولت در بین اقشار جامعه با اولویت اقشار ضعیف و کم درآمد بوده است. لذا قطعا عرضه این سهام نیازمند مکانیزم فروش و برنامه بلند مدت به نسبت کشش بازار سرمایه کشور است. 

با فرض درخواست فروش حدود ۲۰ الی ۲۵ هزار میلیارد تومان که شامل ده درصد از دارندگان سهام عدالت (کل تعداد مدیریت مستقیم) هستند، می توان گفت که‌ در مقایسه با حجم ورود نقدینگی از ابتدای سال به بورس ،عدد قابل توجهی نخواهد بود ولی لازمه ی بهبود وضعیت، شفاف سازی وایجاد مکانیزم فروش مناسب طی دوره مقتضی می باشد.

اطمینان خاطر به سهامداران جهت حضور باثبات دولت در مسیر رونق بازار و تحقق شعار جهش تولید بسیار اهمیت دارد. می‌توان برای فروش آن ۱۰ درصد مدیریت مستقیم نیز اولویت بندی گذاشت. قطعا افرادی که تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی بوده و از اقشار کم درآمد هستند باید در اولویت اول قرارگیرند تا اقشار قوی تر وکارمند دولت.

پیشنهادات خوبی مطرح شده ازجمله

  1.  ایجاد نمودن وثیقه سهام عدالت نزد بانک ها و تخصیص تسهیلات ۲ الی ۳ ساله بانرخ مناسب و تا ۹۰ درصد ارزش روز سهام 
  2.  پرداخت نقدی به اقشار کم درآمد و تحت حمایت بهزیستی درصورت درخواست و احراز شرایط

خوشبختانه با کاهش نرخ سود بانکی وکاهش هزینه پول در بانک ها،شاهد افزایش منابع مازاد بانکی و اصلاح ترازنامه آنها نیز هستیم که می تواند صرف خرید اوراق دولتی بانرخ اسمی ۱۸ درصد( جهت رفع کسری بودجه و جلوگیری از استقراض مستقیم از بانک مرکزی) گردد.

فاز مدیریت غیرمستقیم نیز قابلیت شفاف سازی جهت عرضه شرکت‌های استانی در بازار سرمایه بعداز افزایش سرمایه را دارد.

سهام عدالت اکثرا در شرکت های بزرگ و بنیادی سرمایه گذاری شده و اثر مهم تر آن تعیین سبد های مدیریتی در آن شرکت هاست. قطعا با افزایش روند نرخ مفروضات این شرکت ها و افزایش قیمت‌های جهانی و ادامه روند ورود نقدینگی به تنها بازار پر رونق و نقد شونده کشور شاهد روندی پر رونق و پر عمق و با ثبات خواهیم بود.