به‌ گزارش «نسیم» یوسف رضاپور در آیین گرامی‌داشت هفته پژوهش که با حضور معاونان، مدیران، مجریان طرح‌های عمرانی و جمع زیادی از کارکنان شرکت آب منطقه‌ای تهران برگزار شد، اظهار داشت: امروز بدون حضور و مشارکت مردم نمی‌توان گام‌های عملی برای حل مشکل و بحران آب در استان تهران و در کشور برداشت، بنابراین باید با مردم تعامل کرد و مشارکت آنان را در مسایل آبی درخواست کرد