به گزارش «نود اقتصادی»  پرویز عقیلی کرمانی، مدیرعامل بانک خاورمیانه: باید تا یک سنت آخر تسهیلات صندوق به ارزی بازگردانده شود. مقامات شرکت هیوندا ۵۰ سال پیش وقتی کارخانه‌های خودروسازی ما را دیدند دهانشان از تعجب باز ماند.