به گزارش «نود اقتصادی» ارائه کالا و خدمات در شرکت‌های دولتی به‌قیمت تکلیفی و بسیار ارزان و همچنین بهره‌وری پایین، هزینه‌ها و ریخت‌وپاش‌های بی‌حدوحصر باعث شده اغلب شرکت‌های دولتی زیان‌ده شود.

در حوزه برق از ۳۵ شرکت تولیدکننده و توزیع‌کننده این حوزه، ۲۶ شرکت دولتی طی سال ۱۴۰۰ زیان‌ده بوده‌اند. گروه توانیر با بیش از ۱۹ هزار میلیارد تومان زیان خالص، شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی با حدود ۵ هزار میلیارد تومان و شرکت برق منطقه‌ای استان تهران با حدود ۱/۵ هزار میلیارد تومان زیان خالص، به ترتیب بالاترین زیان خالص را در سال ۱۴۰۰ داشته‌اند.

اما در بین ۹ شرکتی که سود خالص شناسایی کرده‌اند؛ سود برخی از آنها آنقدر ناچیز است که حتی آنها را نیز می‌توان در ردیف شرکتهای زیان‌ده شناسایی کرد. برای مثال سود خالص شرکت تولید برق لوشان طی سال ۱۴۰۰ تنها ۲۵ میلیون تومان بوده است. این مقدار برای شرکت تولید برق تهران ۳۶، تولید برق شهید رجایی ۲۷۱ و شرکت تولید برق شازند حدود ۴۳۸ میلیون تومان بوده است.

در سه شرکت سود خالص ۱/۳ تا ۲/۴ میلیارد تومان عنوان شده و در دو شرکتی که بالاترین سود خالص را شناسایی کرده‌اند این مقدار به ترتیب ۱۱ و ۱۶ میلیارد تومان بوده است.

قابل ذکر است ادامه عرضه کالاهای شرکتهای دولتی به قیمت تکلیفی ناچیز به‌ویژه برای پرمصرف‌ها، علاوه‌بر هدررفت سرمایه‌های کشور و ایجاد بی‌عدالتی در برخورداری، موجب ناترازی انرژی در کشور نیز خواهد شد.