به گزارش «نود اقتصادی» تناقض‌ مالی ۱۵۰۰ میلیارد تومانی در اتاق بازرگانی هر روز ابعاد پیچیده‌تر به خود می‌گیرد؛ به‌طوری‌که مسئولان اتاق بازرگانی در جوابیه‌های خود به رسانه‌های منتقد می‌گویند رقم درآمد اتاق بازرگانی آنقدر ناچیز و چندرغاز است که ارزش پرداختن به آن وجود ندارد. اما نگاهی به صورت مالی شرکت‌ها ادعای اتاق بازرگانی را رد می‌کند.

برای مثال صورت مالی حسابرسی‌شده گروه نفت پارس نشان می‌دهد این گروه با درآمد عملیاتی ۳/۸ هزار میلیارد تومانی و سود خالص ۹۳۷ میلیارد تومانی، در سال ۱۳۹۹ حدود ۵ میلیارد و ۸۵۲ میلیون تومان سهم به اتاق بازرگانی پرداخت کرده است.

قابل ذکر است طی سال ۱۳۹۹ گروه نفت‌پارس با درآمد عملیاتی ۳/۸ هزار میلیارد تومانی در بین ۲۰۰ شرکت برتر کشور از ۱۱۸ شرکت درآمد عملیاتی کمتری داشته است.