به گزارش خبرنگار «نود اقتصادی»، قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی با ارسال نامه ای به سازمان بورس، بدلیل عدم حصول رقابت در این مزایده، عرضه سهام دولت در این هلدینگ را متوقف کرد.

در عرضه دو هفته گذشته این سهام، دو متقاضی (پالایشگاه نفت تهران و صندوق بازنشستگی نفت) شرکت داشتند که بدلیل نقص تضامین آن عرضه به تعویق افتاد و در عرضه جدید علی رغم شرایط یکسان، پالایشگاه نفت تهران که ۷۰ درصد سهام آن به سهامداران عدالت اختصاص دارد، از شرکت در این عرضه منصرف شد.

شنیده های خبرنگار ما حاکی است، عدم شرکت این پالایشگاه، دستور از بالا بوده است. از طرف دیگر صندوق نفت با متقاضیان احتمالی اعم از صندوق عشایر، شستان، تاپیکو در قالب کنسرسیوم توافقی شکل داده تا بدون رقابت برای آنکه در مزایده، در کف قیمت پایه خرید کند، در قالب کنسرسیوم شرکت کند که طبیعتا دولت از منظر کسب منافع از فروش این سهم متضرر می شد.

سازمان خصوصی سازی نیز در پی این طراحی، اقدام متقابل کرد و با انصراف از عرضه بدلیل عدم وجود رقابت، از انجام این معامله خودداری کرد.

شایان ذکر است ارزش کل این معامله، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بود.