به گزارش «نود اقتصادی»، سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک اظهارداشت: محموله‌های ۹۱،۹۰ و ۹۲ واکسن آسترازنکا نیز طی چند روز گذشته به میزان  ۱۹۳ هزار دُز از یونان و دو محموله ۳۵ هزار دُزی از ژاپن وارد کشور شده بود که با ورود محموله  دو میلیون و ۲۰۴ هزار دُزی واکسن آسترازنکا در صبح امروز از کشور اسپانیا، واکسن های آسترازنکای وارده به ۱۵ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۶۱۰ دُز از ابتدای فراگیری کرونا تاکنون رسیده است. 

وی افزود: محموله جدید با حضور سفیر اسپانیا در تهران و با حضور مدیران گمرک، به‌صورت حمل یکسره تحویل مقامات وزارت بهداشت شد. 

لطیفی در خصوص واردات سایر نام های تجاری  واکسن کرونا گفت: واکسن‌های سینوفارم به میزان  ۱۳۴ میلیون و چهار هزار و ۴۹۸ دُز، اسپوتنیک چهار میلیون و ۹۱هزار و ۲۰۰ دُز و باهارات یک میلیون و ۱۲۵ هزار دُز از مسیر فرودگاه امام (ره) وارد کشور شد و به صورت حمل یکسره و بدون توقف ترخیص شد.