سهراب مشهودی، مسئول گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران (مخالف) اظهار داشت: حتی اگر مصالح کافی برای ساخت مسکن داشته باشیم، ممکن است این مصالح برای ساخت جاده و بیمارستان و ... کم بیاید. کارشناسان باید بگویند مصالح ساختمانی چطور تخصیص پیدا کند که به همه بخش‌ها برسد. اگر مشکل مصالح است اصلا آن را وارد می‌کنیم.

ببینید:

 براحتی می‌توان با تامین مالی از بورس، سالانه یک میلیون مسکن ساخت  (۱)
ممکن است بعد از پایان وعده مسکن سازی، به دلیل بیکاری، اقتصاد ورشکست شود(۲)
برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی، از نظر مصالح ساختمانی کمبودی نداریم(۳)