به گزارش «نود اقتصادی»، حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران اظهار داشت: طرح قانون بانک مرکزی، یکی از بزرگترین فاجعه‌هایی است که در اقتصاد ایران رخ خواهد داد، زیرا همه انحرافاتی که در مسائل پولی و بانکی در این سی و چند سال گذشته در اقتصاد ایران رخ داده است را این طرح به قانون تبدیل خواهد کرد.

وی بیان کرد: طرح قانون بانک مرکزی برای اقتصاد اسلامی فاجعه‌بار است، بارها اعلام کرده‌ام که مجلسی‌ها مواظب باشند این طرح، اقتصاد ایران را از اصلاحات دور خواهد کرد، با اینکه کسانی که دنبال این موضوع هستند افراد موجهی هستند اما به نظر من آنها به پیچیدگی‌های مسائل پولی و بانکی توجهی ندارند، هر اقدامی برای متوقف کردن این طرح از سوی هر کسی رخ دهد، اقدامی مبارک است و من هم با طرح قانون بانک مرکزی به شدت مخالف هستم.