به گزارش «نود اقتصادی»، گزارش وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان دی ماه سال ۱۳۹۹ حاکی از آن است که مانده کل سپرده‌ها بالغ بر ۳۶۱۶۳.۵ هزار میلیارد ریال گردیده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۱۱۰۰۰.۱ هزار میلیارد ریال (۴۳.۷ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۹۰۰۰.۷ هزار میلیارد ریال (۳۳.۱ درصد) افزایش نشان می‌دهد. 

مانده کل تسهیلات بالغ بر ۲۶۲۷۸.۸ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۸۵۴۰ هزار میلیارد ریال (۴۸.۱ درصد) و نسبت به پایان سال قبل ۶۹۲۳ هزار میلیارد ریال (۳۵.۸ درصد) افزایش داشته است.