اخبار شرکتها-به نقل از روابط عمومی بنیاد هفته جهانی کارآفرینی سروش مودب دبیراجرایی این رویداد، خبر از برگزاری موفقیت آمیز این رویداد در هفتمین سال خود داد.

رویداد GEW رویدادی یک هفته ای به منظور ارج نهادن به نوآوران و خالقان کسب و کار است. کسانی که ایده های خود را حیات بخشیده و کسب وکاری را پایه گذاری کرده و باعث رشد اقتصادی در کشور خود و توسعه جامعه و رفاه انسانی شده اند.

GEWiran امسال به میزبانی پردیس بین الملل دانشگاه تهران و کانون دانش آموختگان کارآفرینی  ایران در شرایطی که بسیاری از رویدادهای ملی و بین المللی بدلیل پاندمی کرونا  لغو  گردیدند برای هفتمین سال متوالی با افتخار  همزمان با ١٧٠ کشور دنیا از ٢٨ آبان تا ٤ آذرماه بصورت کاملا آنلاین و با آمار ٢٠هزار و سیصد ویو  با موفقیت در ایران برگزار گردید.

مودب اضافه نمود رویداد امسال  با حدود چهل سخنران و مدرس از سراسر جهان، بین المللی ترین دوره خود را ثبت نمود که با ٥ پنل تخصصی در حوزه هنر -مسئولیت اجتماعی و کارآفرینی، گردشگری بین الملل و راه های کسب در آمد در شرایط کرونا ،اقتصاد و تحول دیجیتال و ارزش آفرینی سلامت سعی بر پوشش حوزه های مختلف در اکوسیستم کارآفرینی نمود.

برگزارکنندگان این رویداد در کشور با هدف هموار نمودن  بخشی هرچند اندک از مسیر توسعه و رشد اکوسیستم استارتآپی و کارآفرینی جوانان تلاش دارند با بارگذاری و بازبینی پیشفرضهایی که تا کنون فرصتی برای مجال نداشتهاند، بتوانند بخشی  از رکود اقتصادی ناشی از شیوع کرونا را در کشور جبران نمایند.

در انتها مارال اسکندری رئیس شورای راهبردی این رویداد گفت از آنجا که امسال این رویداد با پاندمی ویروس کرونا و ناچارا" تغییر عادتها و سبک زندگی بشر همراه شد، فعالیتها بر بستر دیجیتال و آنلاین، بیش از پیش اهمیت یافته و دولت  و کسب و کارها را بر آن داشته که در این حوزه سرمایه گذاری های بیشتری انجام دهند. لذا، این شرایط میتواند به چشم سکویی برای توسعه ارتباطات و همکاریهای تمامی نقشآفرینان عرصه اقتصادی  در سطح جهانی مطرح و دیده شود.