به گزارش «نود اقتصادی»، ابراهیم نکو، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس در دوره نهم اظهار داشت: متاسفانه این‌روزها اقتصاد ایران در شرایط مبهمی به سر می‌برد، این ابهام نتیجه ضعف‌ها، تحریم‌ها و حتی کرونا این مهمان ناخوانده است. بنابراین با توجه به این مسائل نمی‌توان انتظار داشت که نتیجه انتخابات آمریکا بپیامده‌های مثبتی را برای کشور ما به همراه داشته باشد چراکه هر دو کاندیدا انتخابات نسبت به منافع خودشان در مقابل اقتصاد ایران جبهه می‌گیرند.

وی بیان کرد: به عنوان نمونه برنده هر که باشد درخصوص برجام به دنبال منافع خودش خواهد بود لذا نباید انتظار داشته باشیم که نتیجه این رویداد سیاسی تاثیر مثبتی را برای اقتصاد ما به همراه داشته باشد و همچنین باید توجه داشته باشیم که هرگونه انتظار و امید ما را به بیراهه می‌کشاند.