به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای بانک مرکزی ایران؛ میانگین قیمت یک مترمربع واحدمسکونی معامله شده در شهر تهران طی مهرماه سال جاری به ۲۶ میلیون و ۷۲۰هزار تومان رسیده که نسبت به مهرماه سال ۹۸ رشد ۱۱۰ درصدی یا افزایش ۱۴ میلیون تومانی در هرمترمربع را نشان می‌دهد.

در بین مناطق ۲۲گانه، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله شده در منطقه یک با متری ۵۶/۸ میلیون تومان، منطقه سه با ۵۰/۴ میلیون تومان و منطقه دو با قیمت ۴۲/۳ میلیون تومان به ترتیب گران‌ترین مناطق شهر تهران بوده‌اند.

قابل ذکر است به‌لحاظ تغییرات قیمتی، طی یکسال اخیر بالاترین افزایش قیمت در بین مناطق ۲۲گانه مربوط به ۵ منطقه شامل منطقه ۲۲ با ۱۳۷ درصد، منطقه ۵ با ۱۳۳ درصد، منطقه ۱۹ با ۱۲۹ درصد، منطقه ۲۱ با ۱۲۸ درصد و منطقه ۱۸ با ۱۲۵ درصد بوده است.