به گزارش‌«نود اقتصادی»، علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: در ۶ ماهه اول امسال ۲۲ درصد تولید فولاد در بورس عرضه شده است. مابقی آن کجا رفته؟ همین است که باعث گران فروشی می شود. سودش به جیب چه کسانی می رود؟ مافیای پیچیده ای شکل گرفته است، برخی ورق را از بورس می خرند و آن را به یک و نیم برابر به خودروساز می فروشند چرا خودرو ساز مستقیم آن را نمی‌خرد؟