«نود اقتصادی»-رامین پولادرگ، عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق: 20 درصد صادرات کشور ما به کشور عراق می باشد، اما ارزش صادراتی ما در این مدت کرونا کاهش یافته است. کشور ما در ۵ ماهه ی سال گذشته سه میلیارد و نهصد میلیون دلار صادرات داشته و در سال جدید این مبلغ به دو میلیارد و چهارصد میلیون دلار کاهش یافته است.  بحث کرونا، کاهش درآمدهای نفتی کشور عراق و بسته شدن مرزها از عواملی است که در این امر دخیل بوده است. با این وجود در ماه گذشته شرایط بهتر شده و حدود دوازده هزار کامیون بار از مرزهای عربی و حدود چهل هزار کامیون از مرزهای اقلیمی برای صادرات خارج شده اند. یکی از مشکلات در این برهه قطع شدن رفت و آمد بین این دو کشور می باشد چرا که روابط کشور ما با عراق بر اساس گفتگوهای دوطرفه می باشد و مشکل دیگر بازگشت ارز است که در این زمینه بانک مرکزی قول هایی داده ولی تا کنون تصمیمی اتخاذ ننموده است. ما باید دیپلماسی تجاری را در کشور عراق قدرتمند نموده و تلاش کنیم بازارمان را در این کشور حفظ کنیم.

کرونا نیز از لحاظ اقتصادی تاثیر سنگینی بر جهان گذاشته و عراق نیز از این موضوع مستثنی نمی باشد. به گفته مشاور نخست وزیر عراق در امور اقتصادی این کشور روزانه حدود یک ملیون دلار از تبعات کرونا آسیب می بیند و میزان فقر در این کشور به ۳۱/۷ درصد افزایش پیدا کرده است. عراق پساکرونا، برای خروج از بحران اقتصادی و شروع عملیات بازسازی و زیرساختی و همچنین کاهش فقر، به جمهوری اسلامی ایران نیازمند میشود چرا که کشور ما نسبت به سایر همسایگان این کشور دارای مزیت هایی از جمله نزدیک بودن مسافت و ارزان بودن مواد اولیه می باشد. در دوران پساکرونا بایستی به حوزه ی گردشگری عراق هم توجه ویژه شود به دلیل اینکه رفت و آمد حدود ۵تا۶ ملیون زائر در سال جزء ظرفیت های بزرگ بین این دو کشور است و باید به این ظرفیت چه در گردشگری زیارتی چه در گردشگری سلامت توجه شود.
موضوع بعدی نیز صنعت it می باشد که با توجه به اخت نبودن  مردم کشور عراق با این صنعت، مزیتی برای کشور ما محسوب شده که بتوانیم این صنعت در  بازار عراق به دست بیاوریم.

در‌ کل ایمان داریم دو کشور ایران و عراق علی رغم تلاش و تبلیغات دشمنان برای خراب شدن روابط بین این دو کشور، روابط مستحکمی با یکدیگر خواهند داشت و از فرصت های به دست آمده بیشترین بهره را خواهند برد.