به گزارش «نود اقتصادی»، علی شریعتی‌مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: وزارتخانه‌ای که باید پرچمدار و پیش‌قراول جهش تولید در کشور باشد، طی ماه‌های اخیر مدام با تغییر مدیریت به صورت مکرر مواجه بوده است آن هم در زمانی که فشار تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی بیش از هر زمان دیگری بر بخش تولید و اقتصاد سنگینی می‌کند.

وی بیان کرد: در حال حاضر با توجه به اینکه صادرات نفت با مشکل مواجه شده و محدودیت‌های ارزی را برای کشور رقم زده، بهترین فرصت است که به موضوع صادرات غیرنفتی به صورت جدی توجه شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران افزود: در واقع فرصتی تاریخی به وجود آمده تا دولتمردان بر موضوع صادرات غیرنفتی متمرکز شوند اما متاسفانه حتی در رابطه با وزیر پیشنهادی صمت نیز به اجماع نظر نمی‌رسند.

شریعتی مقدم گفت: بخشنامه‌های متعدد، تغییر و تحولاتی که در روند رفتار و عملکرد با تولیدکنندگان کشور وجود دارد و همچنین تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی و نبود جدیت باعث شده است که بخش عمده‌ای از تولیدات کارخانه‌ها تحت تاثیر این فشارها در خطر فروپاشی قرار گیرند.