به گزارش «نود اقتصادی»، عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: در واکاوی شرایط اقتصادی ایران در سال‌جاری،‌ ابتدا به مساله تحریم‌ها برمی‌خوریم که فشارها از این ناحیه هر روز ابعاد جدیدی پیدا می‌کند.

 وی بیان کرد: برخی منتظر انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده هستند، اما به اعتقاد من فرقی نمی‌کند که چه کسی سکاندار دولت در این کشور باشد، چراکه سیاست‌ها یکی است و تنها ادبیات روسای جمهوری در دوره‌های مختلف متفاوت است.

عباس آرگون افزود: ما سخت‌ترین و شدیدترین تحریم‌ها را در دوره آقای اوباما، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، که از حزب دموکرات و حافظ صلح بود، تجربه کردیم که فشار زیادی از این محل به اقتصاد ایران تحمیل شد. در واقع اوباما شروع‌کننده تحریم‌ها بود و بعد ترامپ همان مسیر را ادامه داد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: سیاست‌های دولت آمریکا متکی بر فرد نیست و گفتمان‌هاست که متفاوت است؛ یکی تند و دیگری آرام سخن می‌گوید. به هر حال تحریم‌ها از گذشته تا کنون اثرات خود را بر اقتصاد ایران گذاشته و نمی‌توان منکر این مساله شد.