به گزارش «نود اقتصادی» خسرو ابراهیمی نیا رئیس اتحادیه تالارهای پذیرایی اظهار داشت: در حال حاضر ۵۰ درصد تالارها ورشکسته مطلق و ۵۰ درصد باقیمانده نیز به پایان حیات نزدیکند. تا این لحظه هیچ کمکی به ما نشده که امیدی به بقا داشته باشیم.

وی بیان کرد: وقتی تالارها همچنان بسته هستند، مردم برای برگزاری برخی مراسم‌ها به غذاخوری‌ها هجوم می‌برند که نه تخصص پذیرش حجم بالای مراجعه‌کننده را دارند و نه اینکه می‌توانند پروتکل‌های بهداشتی را برای حجم بالای مهمان به خوبی رعایت کنند.