به گزارش «نود اقتصادی» تولیدات شرکت بهمن دیزل ازجمله تولیدکنندگان انواع خودروهای سنگین (مینی بوس شیلر، مینی‌بوس مکسوس، کامیونت ایسوزو، کامیون ایسوزو و ...) طی سال گذشته با کاهش ۶۰/۶ درصدی از ۲۱۲۰ دستگاه در سال ۱۳۹۷ به ۸۳۵ دستگاه در سال ۱۳۹۸ رسیده است.