به گزارش «نود اقتصادی»، کمال علی پور خنکداری نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: ساخت مسکن های ۲۵ متری به هیچ وجه منطقی و کارشناسی نیست، حتی با توجه به ضرورت به سیاست‌های جمعیتی و فرزندآوری، تولید مسکن‌های ۴۰ متری نیز مطلوب و قابل قبول نخواهد بود.

وی بیان کرد: قطعا موافق ساخت مسکن های ۲۵ متری در کلانشهرها نیستم، زیرا این اقدامات قطعا مغایر با سیاست های جمعیتی و فرزندآوری است، از این رو دستگاه ها باید تولید مسکن با متراژ کارشناسی و منطقی را در دستور کار قرار دهند.