به گزارش «نود اقتصادی»،‌ مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: افزایش نقدینگی جامعه دلیل گرانی ارز، سکه، مسکن و خودرو است. رئیس کل بانک مرکزی باید برنامه‌ای جامع و کامل درباره راهکارهای مهار نقدینگی و جلوگیری از خلق پول توسط بانک های خصوصی به کمیسیون اقتصادی ارائه کند، زیرا در سال گذشته ۳۰ درصد به نقدینگی موجود در کشور اضافه و به سمت بازارهای ارز، سکه، خودرو و مسکن روانه شد.

وی بیان کرد: چگونه با رشد اقتصادی منفی در سال گذشته، نقدینگی بیشتر شده است؟ اگرچه افزایش پایه پولی بانک مرکزی، ۴۰ درصد نقدینگی کشور را ایجاد کرده است اما ۶۰ درصد نقدینگی حاصل فعالیت بانک‌های خصوصی و تجاری است. در حال حاضر روزانه یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به نقدینگی جامعه اضافه شده و این نقدینگی به سمت بازارهایی مانند سکه، ارز و ...  رفته و موجب التهاب بازار خواهد شد.