به گزارش «نود اقتصادی»، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: توافقی که بین اتاق بازرگانی و بانک مرکزی شده این بود که در سال اول ۸۰ درصد ارز برگردد. در سال دوم یعنی ۹۸ به همین روال قرار بود انجام شود البته بعد بانک مرکزی طی بخشنامه ای بحث ۲۰ درصد را منتفی کرد.

وی بیان کرد: قرار بر این بود که ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات برگردد و تاکنون قسمت اعظم این ارزها برگشته است البته با توجه به بحث تحریم و مشکلاتی که وجود دارد آوردن ارز به سامانه نیما با مشکلاتی رو به روست.

مسعود خوانساری گفت: ناگفته نماند ممکن است برخی ها هم سوء استفاده کرده و ارز حاصل از صادرات را به مملکت بر نگردانده باشند و این قضیه را نمی توان انکار کرد.