به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای گمرک ایران طی دوماهه فروردین و اردیبهشت سال جاری بیش از ۳۷۴۳ تن انواع ادویه وارد کشور شده که شامل ۱۵۴۵ تن زردچوبه، ۶۰۷ تن دارچین، ۴۳ تن جوز و هل، ۱۱۱۸ تن زنجبیل و ۴۳۰ تن نیز فلفل است.