به گزارش «نود اقتصادی»، رضا اردکانیان، وزیر نیرو اظهار داشت: مجموع ظرفیت مخازن سدهای ایران ۵۰ میلیارد مترمکعب است که از این میزان ۷۰ درصد پر و ۳۰ درصد خالی است. خالی بودن سدها در برخی نقاط برنامه ریزی شده است. امسال وضعیت خوبی از حیث تامین آب شیرین در کشور وجود دارد.