به گزارش «نود اقتصادی»، بررسی تغییرات قیمت کالاهای اساسی در دی ماه ۹۸ نسبت به دی ماه ۹۷ نشان می دهد که خرما با ۸۲ درصد، پیاز با ۷۸ درصد، روغن موتور با ۶۰ درصد و شیر پاکتی با ۵۷ درصد بیشترین افزایش قیمت را داشته اند.