به گزارش «نود اقتصادی»، از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک درچارچوب عملیات بازار باز، امروز اولین برنامه حراج را برگزار کرد.

این معاملات پیرو اطلاعیه هفته گذشته بانک مرکزی مبنی بر برگزاری حراج در روز چهارشنبه برگزار شد و در مجموع، هفت بانک سفارش‌های فروش خود را برای شرکت در این حراج در مهلت تعیین شده به بانک مرکزی اعلام کردند.

معاملات مربوط به این حراج ظهر امروز انجام شد و تسویه ریالی معاملات انجام شده قبل از پایان ساعت کار بازار بین‌بانکی انجام خواهد شد.

بانک مرکزی در نظر دارد روز سه‌شنبه، ۸ بهمن امسال در چارچوب تامین نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی، مجدداً اقدام به خرید قطعی اوراق بدهی دولتی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در چارچوب عملیات بازار باز کند.

بر این اساس تمامی سازوکار‌ها و شرایط مربوط به خرید قطعی مورد اشاره برای همه بانک‌های عضو بازار بین‌بانکی از طریق سامانه بازار بین‌بانکی ارسال می‌شود و این بانک‌ها تا ساعت ۱۰ صبح دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۸ مهلت دارند تا بر اساس نیاز‌های نقدینگی کوتاه مدت خود، پیشنهاد‌های فروش خود را به بانک مرکزی ارسال کنند.