به گزارش «نود اقتصادی»، بهاالدین هاشمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات اظهار داشت: همه می‌گویند بورس رشد کرده و این در ظاهر خیلی خوب است. اما تحلیل ما نشان می‌دهد قیمت سهام زیان‌ده در حال افزایش است. یعنی یک حباب ایجاد شده است. از طرف دیگر هم دولت دارد با نرخ تورم ۴۰درصدی قیمت ارز را به صورت دستوری و دخالت در بازار ثابت نگاه می‌دارد.

به هر حال یک روزی می‌رسد که باز هم این فنر رها می‌شود و یک جهش قیمتی خواهیم داشت. برای همین دولت تلاش می‌کند با عملیات بازار باز ابزاری که منافع خوبی برای دارندگان آن داشته باشد را ایجاد کند؛ پول و حجم پول را کم کند و سرعت گردش پول و فعالیت پول را کنترل کند. چون در این صورت، حجم نقدینگی کاهش پیدا کرده و باعث جلوگیری از تورم زیاد می‌شود.