آلبرت بغزیان تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص اظهارات دیروز رئیس جمهور اظهار کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی و سیاست‌های اقتصادی دولت دلیل اصلی مشکلات فعلی است و اینکه آقای رئیس جمهور مشکلات را به گردن تحریم و اقدامات دولت قبل بیندازد فرافکنی است.

وی افزود: بی انصافی است که آقای رئیسی را متهم به برخوردهای جناحی در قوه قضاییه کنیم. جسارت ایشان در بررسی پرونده های مهم قضایی ستودنی است