بر اساس اطلاعاتی که خبرنگار «نود اقتصادی» از یکی از مراکز پژوهشی و مطالعاتی استخراج کرده است نشان می دهد تنگه هرمز نقش بسیار مهمی در معادلات انرژی جهانی دارد.

نتایج  این پژوهش علمی نشان می‌دهد روزانه ۲۰ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور می‌کند که بخش عظیمی از آن به اقتصادهای عظیم جهانی از جمله چین و هند صادر می‌شود.

کارشناسان معتقدند کنش فعالانه در نمایش و اعمال قدرت ایران در «واکنش حداکثری» در برابر سیاست‌های تجاوزکارانه می‌تواند محاسبات دیگر کشورها را در «اثربخشی تشکیل ائتلاف ضدایرانی به رهبری  آمریکا» را با چالش مواجه کند، زیرا تشدید بحران منجر به تشدید آسیب‌پذیری اقتصادی آنها خواهد شد.