به گزارش خبرنگار «نود اقتصادی»، محمدرضا ساروخانی، عضو هیات مدیره بانک سینا، به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان وابسته به صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها انتخاب شد.

از محمدرضا ساروخانی به عنوان معاون برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و امور بین‌الملل  بانک سینا یاد می‌شود.