به گزارش «نود اقتصادی» بررسی خبرنگار «نود اقتصادی» نشان می‌دهد تولیدکنندگان فرش ماشینی کشور با ۶۷ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند، همچنین میزان صادرات فرش ماشینی ایران از ۳۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۳ به ۲۵۶ میلیون دلار در سال ۲۰۱۶ رسیده است.

قابل ذکر است ترکیه به عنوان اولین صادرکننده فرش در جهان بیش از ۱/۶ میلیارد دلار فرش ماشینی صادر می‌کند که این میزان ۶/۳ برابر صادرات فرش ماشینی شرکت‌های ایرانی است.