«نود اقتصادی»:رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی،خبرداده است که 41 میلیارد دلار ازمحل منابع این صندوق به 357  فقره طرح مختلف پرداخت شده است.

"مرتضی شهیدزاده" درگفتگوی تفصیلی خود با نود اقتصادی، اذعان داشته که از رقم مذکور 38 میلیارد دلار بابت 328 فقره طرح به مرحله تخصیص ارز رسیده و عملیاتی شده و مابقی هم درحال طی مراحل اداری خود است.

مشروح گفتگوی نود اقتصادی با رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی بزودی منتشر می شود.