سه شنبه پنجم بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۹:۵:۳۳ بعد از ظهر

اخبار موسسات مالی غیرمجاز

خسارت موسسات مالی غیرمجاز به دولت ازمرز ۳۶ هزار میلیارد تومان گذشت

معاون رئیس جمهوری تصریح کرد: اگر مشکلی در بخش تعهدات بانک‌ها بوده مربوط به موسسات مالی غیرمجاز بوده و مشکل عمده ای از سوی بانکها و موسسات قانونی وجود ندارد.

تهرانفر: نهادهای مالی غیرمجاز فقط 9 ماه مهلت دارند خود را با ضوابط قانونی تطبیق دهند

معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: برنامه ما برای ساماندهی بازار غیرمجازها؛ منسجم، ‌دقیق و بدون هیاهو است و حتما امسال برنامه‌ جدی برای ساماندهی آنها داریم/ لیست غیرمجازها بزودی منتشر می‌شود

بررسی «نود اقتصادی» نشان می‌دهد + سند
 ۲۴ میلیون ایرانی بیمه هیچ کدام از صندوق‌های بازنشستگی نیستند!


پربیننده