به گزارش «نسیم»، حمید تهران فر: همه صندوق های قرض الحسنه ،‌ تعاونی های اعتباری ،‌شرکت های لیزینگ ، شرکت های صرافی ،‌ صرافان و سایر تشکل هایی که فعالیت اعتباری و پولی انجام می دهند و از بانک مرکزی مجوز دریافت نکرده اند،‌ فرصت را از دست ندهند.

وی تاکید کرد :‌ این نهادهای مالی باید برای تطبیق خود با ضوابط بانک مرکزی اقدام کنند که پس از این مهلت دیگر بهانه ها پذیرفتنی نیست.

معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به اینکه برخی بانک مرکزی را در برخورد با موسسه های مالی غیر مجاز به محافظه کاری متهم می کنند ،‌گفت : واقعیت این است که در موضوع موسسه های غیرمجاز ، محافظه کاری ضرورت دارد.

تهران فر خاطرنشان کرد : اما بانک مرکزی بدون هیاهو و جنجال آفرینی با ارگان های مرتبط از جمله نهادهای انتظامی و قضایی هماهنگی های لازم را انجام داده است.

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت :‌ با ارگان های مرتبط جلسات متعددی برگزار شده است و سایر دستگاهها کمک کرده اند تا بانک مرکزی بر بازار غیرمجازها مسلط شود.

فهرست غیرمجازها، اعلام می شود

تهران فر با تاکید بر اینکه فعالیت در بازار پولی برای غیرمجازها به شدت سخت شده است ، گفت: هم اکنون چند موسسه اعتباری درحال دریافت مجوز از بانک مرکزی هستند و بانک مرکزی به زودی فهرست غیرمجازها را اعلام خواهد کرد.

معاون نظارتی بانک مرکزی تصریح کرد‌ :‌ برنامه ما برای ساماندهی بازار غیرمجازها ؛ منسجم ، ‌دقیق و بدون هیاهو است و حتما در سال 94 برنامه های جدی برای ساماندهی موسسه های مالی غیرمجاز اجرا خواهد شد.