سه شنبه چهارم اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۱:۸:۲۷ قبل از ظهر

اخبار محمد هادی مذهب جعفری

فیلم/عضو هیات علمی اندیشکده یقین در گفتگو با «نود اقتصادی»:
انجمن بهایی‌ها به ما توصیه کرده از رمز ریال استفاده کنیم!

محمد هادی مذهب جعفری بیان کرد: در رمز ریال بانک مرکزی، پول مردم در اختیار مردم و بانک مرکزی نیست و همه چیز در اختیار بانک جهانی و سازمان‌های بین المللی قرار می‌گیرد!

فیلم/عضو هیات علمی اندیشکده یقین در گفتگو با «نود اقتصادی»:
 نهادهای امنیتی حواسشان به رمز ریال بانک مرکزی باشد، با اجرای این طرح، اقتصاد ایران دچار چالش‌های اساسی خواهد شد

محمد هادی مذهب جعفری با بیان اینکه طرح رمز ارز ملی ذیل سند ۲۰۳۰ جلو می‌رود،‌ گفت: یک شرکت آمریکایی و یک فردی با تابعیت رژیم صهیونیستی پشتیبان این طرح است.

فیلم/عضو هیات علمی اندیشکده یقین در گفتگو با «نود اقتصادی»:
رمز ارز ملی نقشه جدید طراحان استقلال بانک مرکزی است

محمدهادی مذهب جعفری با بیان اینکه رمز ارز ملی نقشه جدید طراحان استقلال بانک مرکزی است، گفت: می‌خواهند بر نظام پولی کشور حاکم شوند.

فیلم/عضو هیات علمی اندیشکده یقین در گفتگو با «نود اقتصادی»:
امروز ترس و طمع بخاطر وجود بورس، جامعه را فرا گرفته است

محمدهادی مذهب جعفری بیان کرد: بورس تهران بیشترین مبتدیان را در میان بورس های جهان دارد، به همین دلیل رفتارهای هیجانی زیادی در این بورس شاهد هستیم و خواهیم بود. دولت پارسال به دلیل تامین مالی، تامین بدهی های خود و همچنین برخی مسائل سیاسی، به طور فشرده وارد بورس شد. بورس تهران شامل بیشترین کنشگران مبتدی در میان بورس‌های سراسر دنیاست.

فیلم/عضو هیات علمی اندیشکده یقین در گفتگو با «نود اقتصادی»:
تمام تحلیل‌های بورسی شانسی است/ هجوم نقدینگی حباب‌هایی را در بورس ایجاد می‌کند که سرمایه توده مردم را به باد می‌دهد

محمد هادی مذهب جعفری بیان کرد:  وقتی بورس‌بازهای سراسر دنیا خود را قمار باز می‌دانند یعنی تحلیل‌های بورسی بر شانس استوار است. هجوم نقدینگی حباب‌هایی را در بورس ایجاد می‌کند که سرمایه توده مردم را به باد می‌دهد.

پربیننده