به گزارش «نود اقتصادی» به  روابط عمومی سازمان توسعه تجارت‌، دفتر صادرات محصولات دانش بنیان و خدمات فنی و مهندسی سازمان توسعه تجارت ایران با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، کارگاه آموزشی «نحوه انجام ثبت سفارش ویژه محصولات دانش بنیان» را با حضور نرگس باقری، مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات و کارشناسان سامانه جامع تجارت برگزار کرد.

در همین رابطه لیلا صادقی، رییس اداره دانش بنیان دفتر محصولات دانش بنیان و خدمات فنی و مهندسی سازمان توسعه تجارت، گفت: این کارگاه آموزشی سومین نشست آموزشی است که گروه دانش بنیان در سال جاری با هدف افزایش توانمندی‌های صادراتی شرکت‌های دانش بنیان برگزار کرده است.

صادقی با اشاره به اهداف برگزاری این کارگاه آموزشی، تصریح کرد: هدف افزایش توانمندی‌های شرکت‌های دانش بنیان در حوزه صادرات است و در این راه نهایت تلاش خود را خواهیم کرد.

رییس اداره دانش بنیان دفتر محصولات دانش بنیان و خدمات فنی و مهندسی سازمان توسعه تجارت ادامه داد: توانمندسازی صادراتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان از اهمیت بسیاری برخوردار است و بر رشد و توسعه آنها تأثیر مستقیم خواهد گذاشت.

به گفته وی؛ توانمندسازی به شرکت‌های دانش‌بنیان امکان می‌دهد تا به بازارهای جدید و بین‌المللی راه پیدا کنند و بازارهای بیشتری را تصاحب کنند.

رییس اداره دانش بنیان دفتر محصولات دانش بنیان و خدمات فنی و مهندسی سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اینکه توانمندسازی به افزایش درآمدها ختم خواهد شد، افزود: ورود به بازارهای جهانی باعث افزایش فروش، درآمدها و سودآوری شرکت‌های دانش‌بنیان می‌شود. همچنین تبادل دانش و فناوری از جمله موارد دیگر مطرح شده است.

صادقی ادامه داد: با ورود به بازارهای خارجی، شرکت‌های دانش‌بنیان امکان تبادل دانش و فناوری با سایر کشورها را دارند. این امر باعث بهبود سطح دانش و افزایش توانایی نوآوری آنها می‌شود.

بر اساس این گزارش در این کارگاه کارشناسان سامانه جامع تجارت، فرآیند ثبت کالا تا ثبت سفارش در سامانه را برای فعالان شرکت‌های دانش بنیان توضیح و تشریح کردند.