به گزارش «نود اقتصادی» براساس داده‌های نماگر بانک مرکزی؛ ارزش صادرات نفتی ایران در ۶ ماهه نخست امسال به ۲۸ میلیارد و ۱۲۲ میلیون دلار رسیده که کاهش یک میلیارد دلاری نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

آمارها نشان می‌دهد صادرات ۲۸ میلیارد دلاری نیمه نخست امسال درحالی است که این مقدار در ۶ ماهه سال‌های ۱۳۹۸؛ ۱۳۹۹؛ ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۱۶؛ ۸/۵؛ ۱۸/۷ و ۲۹/۳ میلیارد دلار بوده است.

قابل ذکر است به اعتقاد تحلیلگران، کاهش ارزش صادرات نفتی ایران به دلیل کاهش قیمت‌های جهانی بوده است.