به گزارش «نود اقتصادی» کتاب «آسیای پساکرونا ؛ جهانی زدایی، انقلاب صنعتی چهارم و توسعه پایدار» توسط انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) منتشر شد.

آسیای پساکرونا، نوشته دو تن از اقتصاددانان آسیایی است که در حوزه مالی و تجارت بین الملل فعالیت دارند: دکتر هیون هوون لی[1] ، استاد اقتصاد بین الملل دانشگاه ملی کانگوون[2] کره و دکتر دانگهیون پارک[3] که در حال حاضر اقتصاددان اصلی در بخش تحقیقات اقتصادی و همکاری منطقه ای بانک توسعه آسیایی[4] است.

در این کتاب تلاش شده تا با واقعه نگاری روز های شیوع کووید19 و موضع گیری کشور های مختلف به این بحران، با عینک اقتصادی، جهان پس از شیوع این ویروس را با ارائه آمار و مستندات ترسیم کند.

نویسندگان اشاره کردند که جهان پساکرونا، جهانی است که در آن، چین به عنوان بازیگر اصلی در بلوک شرق نقش آفرینی خواهد داشت و توسعه در این عصر نه بر منطق جهانی شدن بلکه به سمت جهانی زدایی و تشکیل زنجیره های ارزش منطقه ای حرکت خواهد کرد. در این میان، به نقش فزاینده کووید19 در توسعه انقلاب صنعتی چهارم اشاره شده و در پایان، دلالت هایی برای توسعه پایدار در آسیا به ویژه از منظر محیط زیستی ارائه شده است.

می توان گفت که مزیت اصلی کتاب داشتن رویکرد آینده‌پژوهانه به دوران پساکرونا و توجه به تغییر شرایط اقتصادی-سیاسی جهان (بر هم‌خوردن نظم جهانی موجود در راستای ظهور نسخه جدید از جهانی شدن که در آن منطقه‌گرایی موضوعیت دارد) می‌باشد. در موج جدید جهانی شدن پس از کرونا، هر چند جهانی شدن اطلاعات تداوم خواهد داشت اما سرعت تجارت در سطح جهان کمتر از موج سوم جهانی شدن بوده و سرمایه گذاری ها بیشتر جنبه منطقه‌ای پیدا می‌کند. در این دوران هر کشور یا منطقه‌ای که بتواند از مزایای حاصل از انقلاب صنعتی چهارم (فناوری های دیجیتال) در عرصه اقتصاد بیشترین منافع را کسب کند؛ خواهد توانست موج جدید جهانی شدن را رهبری کند. شیوع همه گیری از یک سو استفاده از این فناوری ها را سرعت بخشیده و از سوی دیگر قراین و شواهد قابل تاملی در مورد جهانی‌زدایی ارائه کرده است. از این رو می‌‌توان شیوع کووید 19 را به عنوان نقطه عطفی در اقتصاد جهان در نظر گرفت.

مطالعه این کتاب برای دانشجویان رشته‌های مختلف علوم انسانی و به ویژه رشته‌های اقتصاد و علوم سیاسی زمینه‌ساز فهم بهتر آثار و تبعات شیوع کرونا بوده و می تواند نظام تحلیلی مناسبی برای بررسی وقایع و رخداد های مشابه در اختیار مخاطبان قرار دهد.

این کتاب به همت آقایان محمد سلیمانی، علی جوان جعفری و امیر کارگر ترجمه و در346 صفحه توسط انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) به چاپ رسیده است.

 

برچسب ها: آسیای پساکرونا ، کووید19، پساکرونا، محمدسلیمانی، علی جوان جعفری، امیر کارگر

 

[1] Hyun-Hoon LEE

[2] Kangwon National University (KNU)

[3] Donghyun PARK

[4] Asian Development Bank (ADB)