به گزارش «نود اقتصادی» براساس مطالعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، سهم جمعیت سالمند بالای ۶۵ سال از جمعیت استان تهران تا سال ۱۴۱۵ به ۱۹ درصد می‌رسد.

طبق این آمار درحال حاضر نزدیک به ۲ میلیون نفر از جمعیت ۱۴ میلیونی استان تهران بالای ۶۵ سال بوده که این تعداد تا سال ۱۴۱۵ به ۳ میلیون نفر می‌رسد.