به گزارش «نود اقتصادی» میرسامان پیشوایی، رئیس سازمان ملی بهره‌ وری اظهار کرد: شاخص شدت مصرف انرژی ایران 2.5 برابر متوسط جهانی و دو برابر چین است/ نشتی شبکه آب شهری کشور 25 درصد برآورد می‌شود. با عوض کردن موتورهای کولرهای آبی به اندازه 5 نیروگاه بوشهر می‌توان صرفه جویی کرد.