به گزارش «نود اقتصادی» به نقل از روابط عمومی مرکز، یکصد و نهمین نشست علمی-تخصصی با مدیریت علمی : دکتر شهرام اشراق – مستشار هیئت چهارم دیوان محاسبات کشور ، دکتر علیرضا صالح - عضو هیأت عامل و معاون منابع و مصارف صندوق توسعه ملی ،  دکتر محمد کارکن ورنوسفادرانی- معاون امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با مشارکت فعال جامعه علمی، پژوهشی، دانشگاهی، اندیشگاهی، صاحبنظران، مدیران و کارشناسان دستگاههای اجرایی ملّی و استانی به صورت مجازی برگزار می شود.
علاقه مندان می توانند جهت بهره مندی از مباحث مطروحه و ایراد نظرات تخصصی خود به تالار نشست های مجازی این مرکز روز چهارشنبه 5 بهمن ماه 1401، از ساعت 10 الی 12،  مراجعه نمایند. 

لازم به ذکر است این نشست، یکصد و نهمین نشست علمی-تخصصی مرکز و نهمین نشست از سلسله نشستهای "نخستین همایش بهبود روند بودجهریزی در ایران؛ حکمرانی بودجه از تفریغ تا تدوین" است.که با همکاری مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری، سازمان برنامه و بودجه کشور، دیوان محاسبات کشور و صندوق توسعه ملی برگزار میشود.
این رویداد به همت دفتر آموزش و ترویج مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری با حضور صاحب نظران ملی و استانی برگزار می گردد.
برای شرکت در این نشست مجازی به آدرس زیر مراجعه فرمایید :
http://connect.mporg.ir/dfrc