به گزارش «نود اقتصادی» طبق اطلاعات صورت مالی صندوق بازنشستگی بانک‌ها، این صندوق در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳هزار و ۹۰۲ میلیارد تومان حقوق و سایر مزایای بازنشستگی به اعضا پرداخت کرده است.

این مقدار در سال ۱۳۹۹ حدود ۸ هزار و ۷۶۴ میلیارد تومان بوده است. به‌عبارتی، طی سال ۱۴۰۰ رقم پرداخت حقوق و مزایای صندوق بازنشستگی بانک‌ها به اعضای خود رشد نزدیک به ۵۹ درصدی داشته است. رشد ۵۹ درصدی درحالی است که افزایش دستمزدها در کشور طی سال ۱۴۰۰ حدود ۳۹ درصد بوده است.

قابل ذکر است مدیران این صندوق به دلایل نامشخص تنها ۱۴ صفحه از اطلاعات صورت مالی را منتشر و ۸۰ درصد از اطلاعات را سانسور کرده‌اند.

خبرنگار: سعید علی مرادزاده